Yanmar-SA424V-R
Kompakttraktor Yanmar SA424V-R
Neumaschine
Zustand: Neu